Menu

جهاد دانشگاهي واحد آذربايجان شرقي

جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان شرقی همزمان با تشكيل اين نهاد در سال 1359به عنوان يكي از واحدهاي اين نهاد در كشور فعاليت خود را با پيگيري اهداف جهاددانشگاهي كشور آغاز نمود بطوريكه در سالهاي متمادي فراز و نشيب خود با شكل دهي و راه اندازي مراكز متعدد فرهنگي ،هنري ،آموزشي ،پژوهشي در سطح استان توانسته است قدمهاي اساسي را در راه اعتلاي فرهنگي و پژوهشي بردارد و ضمن تداوم و كيفيت بخشيدن به فعاليتهايش در محيط دانشگاهي سعي نموده نقش يك پل ارتباطي بين دانشگاه و جامعه را ايفا نمايد. اين واحد نيز همچون ساير واحد ها در سه حوزه فرهنگي، پژوهشي و آموزشي فعاليت دارد كه داشتن روحيه جهادي بين همكاران و انعطاف پذيري مجموعه و نبودن سيطره بروكراسي اداري اين واحد را در پيشبرد اهداف خود ممتاز ساخته است.

ساختار کلی واحد

ریاست

• حوزه ریاست

• روابط عمومی

معاونت فرهنگی

 

• اداره فعالیتهای هنری و فعالیتهای فوق برنامه

• شعبه مرکز افکار سنجی دانشجویان ایسپا

• خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنادفتر منطقه آذربایجان شرقی

• خبرگزاری بین المللی قرانی ایکنا شعبه آذربایجان شرقی

• مركزفعاليتهاي قرآني دانشجويان كشور

• مرکزگردشگری دانشجویان ایران ایستا

معاونت آموزشی

 

• آموزش عالی علمی کاربردی شعبه تبریز

• مراکز آموزشی تخصصی کوتاه مدت

• گروههای آموزشی

• آموزش مجازی

 

معاونت پژوهشی

• آزمايشگاه تشخيص طبي وپاتولوژی

• آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و مرکز مشاوره ژنتیک

• مرکز تخصصی طب کار

• مرکز خدمات تخصصی درمان ناباروری و تحقیقات سلول های بنیادی

• مرکز خدمات تخصصی مدیریت انرژی و فناوری

 

معاونت پشتیبانی

• امور اداری و عمومی

• امور مالي

• فناوری اطلاعات

پژوهشکده توسعه وبرنامه ریزی

گروههای پژوهشی

• گروه پژوهشی مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی

• گروه پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای

• گروه پژوهشی جامعه شناسی توسعه

• گروه پژوهشی برنامه ریزی استراتژیک(دارای موافقت کلی)

• گروه پژوهشی اقتصاد توسعه(در حال راه اندازی)

دی ان ان