Menu

پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی

معرفی:

با عنايت به رسالت جهاددانشگاهي در زمينه رفع نيازهاي پژوهشي-آموزشی و همچنين نياز روزافزون كشور به اجراي تحقيقات برنامه‌ريزي شده و هدفمند، جهاددانشگاهی استان از سال 1380 نسبت به راه اندازی گروههای پژوهشی اقدام نمود و نهایتا معاونت پژوهش و فناوري جهاددانشگاهي در سال 1388 مجوز موافقت اصولی پژوهشكده توسعه و برنامه ریزی صادرکرد. این پژوهشکده به عنوان یکی از پژوهشکده‌های جهاددانشگاهی در حوزه توسعه تاسیس شده و در راستای تربیت نیروی انسانی و محققان متعهد و متخصص در غالب گروه‌های پژوهشی اقدام نموده و تلاش می کند در پژوهش و آموزش، تولید و ترویج علم و پاسخگویی به نیازهای جامعه در حوزه های برنامه ریزی و توسعه سرآمد باشد.

توانمندی‌های پژوهشی:

این پژوهشکده با بهره گیری از دستاوردهای نوین به ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره به جامعه علمی، صنعتی و حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی می پردازد و موضوع "تدوین الگوهای بومی برنامه ریزی توسعه" را به عنوان محور و زمینه اصلی فعالیت خود قرار داده است.

 

گروههای پژوهشی مستقر در پژوهشکده:

 • گروه پژوهشی مدیریت توسعه
 • گروه پژوهشی جامعه شناسی توسعه
 • گروه پژوهشی برنامه ریزی منطقهای

گروه پژوهشی مدیریت توسعه :

زمينه (هاي) كار گروه پژوهشي:

زمينه اصلي:

بومی سازي الگوهاي بهبود بهره وری منابع انسانی در سازمانهای علمی و فناورانه

ساير زمينه هاي كاري گروه:

مدیریت هزینه، بودجه بندي عملياتي، هزينه يابي بر مبناي فعاليت، مدیریت استراتژیک و انواع تکنیک های مدیریتی جهت توسعه واحدهای کسب و کار مورد مطالعه در بخش های تامین، تولید و توزیع و تمامی حلقه های زنجیره ارزش

برخی از طرحهای اجرا شده گروه مدیریت توسعه :

 • بررسی نحوه مدیریت کارکنان جدیدالاستخدام شرکت آب منطقه ای استان
 •  
 • تدوین سند توسعه زیست فناوری
 • طرح جامع استقرار صنایع در شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی استان
 • تهیه قیمت تمام شده فعالیت ها در سازمانهای مختلف
 • سیستم مدیریت روانکاری تجهیزات نیروگاهی صنعت برق آذربایجان
 • استقرار چرخه بهره وری در دستگاههاس اجرایی
 • امکان سنجی استفاده از تکنولوژیهای نوین ساخت مسکن ارزان قیمت در مناطق روستایی استان آذربایجان شرقی
 • نظرسنجی و محاسبه سطح رضایتمندی مراجعین دستگاههای اجرایی استان ( تکریم )
 • بررسی میزان رضایتمندی مشترکان شرکت توزیع برق تبریز در سالهای مختلف
 • بررسی میزان رضایتمندی مشترکان شرکت برق منطقه ای استاندر سالهای مختلف
 • شناسایی نوع آزمایشگاهها و واحدهای تحقیق و توسعه در شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی
 • طرح آمارگیری مبدا مقصد پایانه های استان آذربایجان شرقی
 • ارزیابی مطلوبیت خدمات ارائه شده در بخش حمل و نقل بین المللی استان آذربایجان شرقی

 

گروه پژوهشی جامعه شناسی توسعه :

زمینه اصلی:

تبیین رویه‌ها و چالش‌های مشارکت اجتماعی در ایران

سایر زمینه های کاری گروه :

تبیین پارادایم‌ها و نظریه‌های خرد و کلان مشارکت اجتماعی

تشریح مسائل و روند موجود مشارکت اجتماعی در ایران

تبیین بسترهای فرهنگی- اجتماعی ارتقای مشارکت اجتماعی در ایران

ارزیابی رابطه امنیت اجتماعی و مشارکت اجتماعی در ایران

تبیین خط‌مشی‌های دولتی و میزان مشارکت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران

      طراحی مدل‌های ملی و بومی ارتقای اجتماعی در ایران

برخی از طرحهای اجرا شده گروه جامعه شناسی توسعه :

 • ارزیابی نظرات مراجعین به دفاتر ارتباطی شرکت مخابرات استان
 • طرح ملی نجات دانش آموزی ( داناب )
 • بررسی تطبیقی هویت دینی و قومی دانشجویان دانشگاه تبریز
 • رضایتمندی مراجعین از خدمات اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان
 • ارزیابی و آسیب شناسی مشکلات اجتماعی شهر جدید سهند
 • بررسی علل مشارکت پایین مردم در انتخابات ادوار گذشته شهر تبریز
 • طرح شناسایی خیرین ( مشترک یابی ) کمیته امداد امام خمینی (ره )

 

گروه پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای :

     زمینه فعالیت تخصصی گروه برنامه ریزی منطقه ای ، عدالت فضایی – مکانی می باشد . منظور از عدالت فضایی ، توزیع عادلانه امکانات ، تسهیلات و خدمات در سطح پهنه سرزمین است به طوریکه هیچ مکانی نسبت به مکان دیگر از نظر برخورداری از مزیتهای فضایی برتری نداشته باشد . نابرابری شرایط طبیعی نباید توجیهی بر نابرابری فضایی تلقی شود بلکه بهتر است به مناطق محروم کشور و به نواحی کمتر توسعه یافته و همچنین در مقیاس خردتر به محلات محروم شهری توجه بیشتری شود و عدالت توزیعی مدنظر قرار گیرد.

در جهت تحقق عدالت فضایی – مکانی در سطح سکونتگاههای انسانی ( شهر / منطقه ) محورهای زیر مورد توجه این گروه پژوهشی می باشد :

 • بهره گیری از فناوریهای نوین در تحلیل تناسب فضایی – مکانی ( تحقق عدالت توزیعی )
 • آنالیز نابرابریهای منطقه ای و آینده نگاری توسعه
 • بومی سازی مدلهای تحقق عدالت فضایی – مکانی

 

 

برخی از طرحهای اجرای شده توسط گروه برنامه ریزی منطقه ای :

 • مطالعه بافت تاریخی و فرهنگی شهر تسوج
 • بررسی توزیع فضایی و شناسایی پهنه های خارج از پوشش خدمات رسانی ایستگاههای آتش نشانی شهر تبریز با استفاده از تحلیل شبکه
 • مکان یابی شهرکهای صنعتی سنگ آذرشهر و نخودپزان ممقان
 • مطالعه طرح جامع گردشگری عجب شیر

 

 • برنامه های آتی پژوهشکده:
 • تبدیل وضعیت گروه پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای از اصولی به قطعی
 • اخذ موافقت اصولی از وزارت علوم و تحقیقات و فنآوری
 • راه اندازی گروههای پژوهشی جدید بنا بر نیاز و نقش پژوهشکده در سطح ملی
 • گسترش کمی و کیفی پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی
 • اخذ موافقت قطعی از جهاددانشگاهی
 • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی
 • برگزاری نشستها و کارگاههای تخصصی
 • برگزاری همایش ها و کنفرانسهای ملی و بین المللی در حوزه برنامه ریزی و توسعه
 • گسترش همکاریهای بین واحدی و بین دانشگاهی
دی ان ان