بازید معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی از بخش های مختلف سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان‌شرقی

۱۶ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۸ ۸
بازدید معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی از بخش های مختلف سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی