اعطای تندیس فداکاری به خانواده شهدای سلامت آذربایجان شرقی