بازدید مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان شرقی از مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی