تجمع دانشگاهیان تبریز در محکومیت جنایت تروریستی حرم شاهچراغ