بازدید سرپرست سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی از اداره کل بیمه سلامت استان