نشست هم اندیشی سرپرست سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی با مسئول و اعضای شورای علمی بسیج دانشجویی استان