حضور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در سازمان جهاددانشگاهی استان