برگزاری آزمون استخدامی وزارت بهداشت توسط جهاددانشگاهی در آذربایجان‌شرقی