بازدید رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌های آذربایجان شرقی