گرامیداشت روز ماما در سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی