آیین گرامیداشت «شهدای خدمت» در سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی