برگزاری آزمون استخدامی فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰درصد در آذربایجان شرقی