معرفی و تاریخچه

تعداد بازدید:۱۶۱۹

در پی فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی – قدس سره- درتاریخ 59/3/23 مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، ستاد مزبور در جلسه مورخ 59/5/16 به منظور تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب فرهنگی، جهاددانشگاهی را به عنوان یک نهاد انقلابی و برخاسته از انقلاب فرهنگی تاسیس کرد. پس از تبدیل ستاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه این نهاد در تاریخ 65/9/11 مورد تجدید نظر قرار گرفت و با حذف وظیفه مشارکت در مدیریت اداره دانشگاه ها و تاکید بر انجام فعالیت های فرهنگی و تحقیقاتی به منظور اسلامی شدن دانشگاه ها به تصویب رسید.
بار دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنایت به شرایط جدید دانشگاه ها در تاریخ 69/8/22 مصوبه ای را به تصویب رساند که در آن جهاددانشگاهی به عنوان پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی، خدماتی کشور معرفی گردید. در این مصوبه دو وظیفه عمده انجام تحقیقات علمی و فعالیت های فرهنگی همچنان بعهده این نهاد می باشد. بر مبنای این مصوبه اساسنامه جدید جهاددانشگاهی به شرح ذیل به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

جهاددانشگاهی نهادی است عمومی و غیردولتی زیرنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دارای شخصیت مستقل و از لحاظ اداری، استخدامی و مالی تابع مقرراتی است که در چارچوب اختیارات قانونی به تصویب هیات امنای جهاددانشگاهی می‌رسد.

 این نهاد با گذر از فراز و نشیب‌های بسیار و با کوله باری از تجربه و اجتماع جمعی از بهترین نیروهای انسانی بلوغ خود را پشت سر گذاشته و با کسب موفقیت‌های بزرگ در عرصه‌های بین‌المللی در زمینه‌های علمی ، پژوهشی و تحقیقاتی می رود تا فردایی روشن را برای خود ترسیم نماید.

جهاددانشگاهی یک نهاد عمومی غیر دولتی است که به عنوان  پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی، خدماتی کشور فعالیت می نماید که ترسیم این چهره از جهاد دانشگاهی این نهاد را موظف می‌کند تا با استفاده از دستاوردهای علمی دانشگاهها، خود راخدمتگزار مردم بداند ودر راه ایرانی آباد و مستقل از هیچ کوششی فرو نگذارد.

سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان‌شرقی همزمان با تشکیل این نهاد در سال 1359به عنوان یکی از واحدهای  این نهاد در کشور فعالیت خود را با پیگیری اهداف جهاددانشگاهی کشور  آغاز نمود. بطوریکه در سال‌های متمادی فراز و نشیب خود با شکل دهی و راه اندازی مراکز متعدد فرهنگی، هنری، آموزشی، پژوهشی و درمانی در سطح استان توانسته است قدم‌های اساسی را در راه اعتلای فرهنگی و پژوهشی بردارد و ضمن تداوم و کیفیت بخشیدن به فعالیت‌های خود در محیط دانشگاهی، سعی نموده نقش یک پل ارتباطی بین دانشگاه و جامعه را ایفا نماید.