هیئت رئیسه

تعداد بازدید:۱۰۹۱

اعضای هئیت رئیسه سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی:

  • دکتر جعفر محسنی ، رئیس سازمان
  • دکتر نجف قراچورلو ، معاون پژوهش و فناوری
  • مهندس اکبر اسمعیلی ، معاون آموزشی 
  • خسر کنعانی، معاون پشتیبانی
  • احد حاجی بلند ، معاون فرهنگی 
  • خانم رباب نوروزی، رئیس مرکز علمی کاربردی
  • امر علی گلمحمدی، مدیر روابط عمومی