ریاست سازمان

تعداد بازدید:۴۶۴۰
ریاست سازمان

مهندس علی اصغر فاتحی‌فر
رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی