ریاست سازمان

تعداد بازدید:۳۱۰۲
ریاست سازمان

مهندس علی اصغر فاتحی‌فر
رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی