ریاست سازمان

تعداد بازدید:۱۳۸۹
ریاست سازمان

دکتر جعفر محسنی رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی