معاونت فرهنگی

تعداد بازدید:۱۵۷۹

فعالیت فرهنگی در جهاددانشگاهی به عنوان نهاد مولود انقلاب اسلامی از نخستین روزهای شکل‌گیری این نهاد آغاز شده و طی نزدیک به چهار دهه فعالیت، کارنامه درخشانی از طرح‌ها و برنامه‌های بدیع و موثر فراهم شده است. اصل بنیادین این حوزه درهمه ابعاد یاد شده، تکیه و توجه جدی به مبانی علمی و مطالعات نظری در تدوین برنامه ها و طرح‌های خودجوش دانشجویی و جذب مشارکت آنان در فعالیت‌های فرهنگی بوده است.