مراکز آموزشی تخصصی کوتاه مدت

تعداد بازدید:۵۳۸۸۷

آدرس مراکز آموزشی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی

1- مرکز آموزش دانشگاه تبریز: دانشگاه تبریز- ساختمان جهاددانشگاهی

شماره تلفن:  33364895

2- مرکز آموزش شماره  1(آبرسان) : تبریز- خیابان امام خمینی(ره) جنب کتابفروشی فروزش- کوی بزرگمهر

شماره تلفن: 2- 33370431

3- مرکز شماره 2 (نصف راه): تبریز- خیابان آزادی- نصف راه - روبروی کلنیک کوثر- اول کوی فیروز

شماره تلفن: 34440038

4- مرکز شماره 3 (دوکمال): تبریز- آبرسان- بالاتر از بیمارستان شمس- خیابان شیخ کمال- مجتمع آموزشی و تحقیقاتی جهاددانشگاهی- طبقه 5

شماره تلفن: 5-36555744

5- مرکز آموزش شماره 4 (الغدیر): تبریز- یکه دکان- فرهنگسرای بزرگ الغدیر- آموزش جهاددانشگاهی

شماره تلفن: 32663971

6- مرکز آموزش شهرستان میانه: خیابان امام- ساختمان امیر

شماره تلفن: 52227627

7- مرکز آموزش شهرستان مرند: چهارراه هفت تیر- خیابان هفت تیر- ساختمان غیبی

شماره تلفن: 42222104