مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)

تعداد بازدید:۳۱۸۵
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا)شعبه آذربایجان شرقی


 مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) شعبه آذربایجان شرقی یکی از شعب ممتاز و برتر در سطح کشور بوده و مورد وثوق دستگاه‌ها، نهادها و دانشگاه‌ها می باشد که از زمان تاسیس خود بیش از 350 پروژه نظرسنجی در حوزه‏‌های مختلف نگرش سنجی، آگاهی سنجی، بازار سنجی، رضایت‌سنجی و نیازسنجی انجام داده است.


توانمندی‌ها و محور فعالیت‌های مرکز 

1.پژوهش و افکارسنجی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

2. اجرای طرح های پژوهشی و آمارگیری

3. گردآوری و پردازش اطلاعات

4. ارزیابی عملکرد دستگاهها و ادارات دولتی و شرکت های خصوصی

5. سنجش میزان رضایتمندی از دستگاههای اجرایی استان

6. برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط با نظرسنجی و روش تحقیق