کلینیک طب پیشگیری و ارتقای سلامت

تعداد بازدید:۱۹۵۷

پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری علمی است که به مطالعه سلامت و بیماری در جامعه می پردازد در واقع پزشکی اجتماعی و پزشکی پیشگیری علاوه بر فرد بیمار، کل افراد جامعه چه افراد بیمار و چه افراد در معرض خطر بیماری و چه افراد سالم  را مورد توجه و مطالعه قرار می دهد. با مراجعه به کلینیک پیشگیری و ارتقای سلامت ،تحت نظر متخصص طب پیشگیری از وضعیت سلامت خود باخبر شوید  تا از پیشرفت بیماری در هر مرحله جلوگیری نمایید.