آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی

تعداد بازدید:۷۶۳۴
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی

آزمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی تشخیص طبی (پاتولوژی و پاتوبیولوژی ) و مشاوره ژنتیکی جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی

  
آزمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی جهاد دانشگاهی استان  با دارا بودن بخشهای عمومی و تخصصی و دستگاه های مدرن روز به ارائه خدمات تخصصی می پردازد.


از بخش های تخصصی این آزمایشگاه می توان به خون شناسی، بیوشیمی عمومی و تخصصی، هورمون شناسی، ایمونولوژی و سرولوژی ، ویروس شناسی ، میکروبیولوژی ( قارچ شناسی ، انگل شناسی، میکروب شناسی  ، باکتری شناسی ) ، بیوشیمی ادرار،آنالیز اسپرم ، آسیب شناسی و غربالگری سلامت جنین اشاره کرد .


- انجام کلیه آزمایشات عمومی، تخصصی و فوق تخصصی

- انجام آزمایشهای آسیب شناسی(پاتولوژی)

- انجام آزمایشات تخصصی ارجاعی بیش از 30 آزمایشگاه در استان