مرکز تخصصی طب کار

تعداد بازدید:۵۲۶۶
مرکز تخصصی طب کار


مرکزخدمات تخصصی طب کار :

مرکز طب کار سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی در بخش پزشکی دایر شده است تا برای افراد در معرض بیماری‌های ناشی ازکار، خدمات ارائه دهد. در این مرکز نتایج کلیه آزمایشات به صورت تحلیلی  دراختیار مدیران کارخانه ها قرار می گیردتا از زیانهای ناشی از شرایط محیط کارجلوگیری شود.

لازم به ذکر است که ارائه مشاوره لازم به کارکنان مراکز تولیدی و صنعتی ضمن کاهش هزینه های درمانی کارکنان برمیزان تولید و سود دهی آن مراکز اثر مثبتی دارد و  کارکنان شرکتها ،کارخانجات و ادارات از خدمات تخصصی این مرکز بهره‌مند می شوند.

خدمات مرکز  تخصصی طب کار

- معاینات ادواری پرسنل ادارات و کارخانجات

- انجام شنوائی سنجی(ادیومتری) و بینایی سنجی(اپتومتری)

- تستهای تنفسی(اسپیرومتری) و نوار قلب

- مشاوره در خصوص بیماریهای ناشی از کار

- ارائه  خدمات بهداشتی

- اجرای طرحهای پژوهشی کاربردی

- انجام آزمایشات ادواری پرسنل ادارات و کارخانجات