مرکز تخصصی طب کار

تعداد بازدید:۳۳۵۲

مرکز طب کار سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان‌شرقی در بخش پزشکی دایر شده است تا برای افراد در معرض  بیماریهای ناشی ازکار خدمات ارائه دهد. دراین مرکز نتایج کلیه آزمایشات به صورت تحلیلی دراختیار مدیران کارخانه ها قرار می گیردتا از زیانهای ناشی از شرایط محیط کارجلوگیری شود.

لازم به ذکر است که ارائه مشاوره لازم به کارکنان مراکز تولیدی وصنعتی ضمن کاهش هزینه های درمانی کارکنان برمیزان تولید وسود دهی آن مراکز اثر مثبتی دارد.و در کل کارکنان شرکتها ،کارخانجات و ادارات از خدمات تخصصی این مرکز بهره مند می شوند.