مرکز گردشگری سهند

تعداد بازدید:۲۳۸۳
مرکز گردشگری سهند

مرکز گردشگری علمی ـ فرهنگی سهند

مرکز گردشگری علمی ـ فرهنگی سهند، تشکیلاتی وابسته به جهاددانشگاهی است که به منظور برداشتن گام‌های مؤثر در جهت توسعه‌ی گردشگری کشور و در راستای توسعه‌ی پایدار این صنعت و ارتقای فرهنگ گردشگری در نسل جوان و دانشگاهی جامعه، تأسیس گردید. فعالیت‌های شاخص این مرکز در محورهای فرهنگی، علمی ـ پژوهشی و آموزشی انجام گرفته و برگزاری اردوهای گردشگری دانشجویی شامل اردوهای ایران مرزپرگهر، گنبد گیتی، بوم گشت و... از جمله فعالیت های شاخص این مرکز به شمار می آید.